16.10.10

FASIK DAN KEDURHAKAAN LAINNYA

FASIK DAN KEDURHAKAAN LAINNYA

by Nurani Hani on Saturday, October 16, 2010 at 8:08am
     Di dalam Al-Quran, manusia dikelompokkan berdasarkan keimanan dan ketaatan kepada Allah serta perintah dan larangan-Nya.  Al-quran menyebut dengan istilah-istilah berikut:
 1. Musyrik, adalah mengadakan sekutu terhadap Allah.  Percaya bahawa ada wujud tuhan, selain Allah,  Musyrik tidak akan di ampuni dosanya.  An-Nisa, 4:116
 2. Munafik, adalah orang-orang yang menampakkan dan mengumumkan bahawa dia beriman padahal hatinya kafir.  Al-Baqarah, 2:8
 3. Fasik, adalah seorang muslim yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya atau selalu melakukan perbuatan yang diharamkan.    Al-Baqarah, 2:217
 4. Kafir,  adalah orang yang tidak beriman dan tidal beragama dengan agama Islam.
 5. Murtad, adalah orang yang keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran.   lihat Al-Baqarah 2:217
      Fasik atau Al-Fisq ertinya keluar dari ketaatan terhadap Allah.  Ada dua jenis fasik iaitu; fasik yang menyebabkan kufur dan fasik yang tidak menyebabkan kufur dan murtad tetapi mengurangi keimanan.
      Seorang muslim dikatakan fasik jika melakukan salah satu dosa-dosa besar seperti zina,minum arak, mencuri, makan riba dan dosa-dosa yang semisal itu.  Dia melakukan itu semata-mata kerana dorongan atau kendali hawa nafsu dan syahwat.  Maka, dengan demikian dia adalah seorang fasik.  (Namun jika dia melakukannya kerana menghalalkan perbuatan tersebut, dia terkena hukum riddah atau terkeluar dari Islam).


Fikirkanlah wahai sahabat!

MENGIKUT PERINTAH RASULLULLAH

MENGIKUT PERINTAH RASULLULLAH

by Nurani Hani on Friday, October 15, 2010 at 8:08am
     Allah memberikan pernyataan terhadap orang-orang munafik dan orang-orang musyrik bahawa andaikan mereka mempunyai kemahuan untuk beriman dan harapan untuk mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasullullah, tentunya Allah menjadikan mereka dapat men-dengar.  Namun lantaran bakat mereka untuk menerima petunjuk Allah telah dikotori dengan noda-noda kemusyrikan dan kenifakan, tidak ada jalan lain lagi untuk mengarahkan bakat-bakat mereka untuk mendapat petunjuk.

     Seumpama Allah menjadikan mereka dapat memahami seruan Rasullullah itu, tentulah mereka enggan melaksanakan apa yang mereka dengar apalagi untuk mengamalkannya kerana di dalam hati mereka telah bersarang keingkaran dan kekafiran.
     Dalam Al-Quran surah Al-Anfal, 8:23. Allah menjelaskan tingkatan darjat orang-orang yang mendengarkan seruan Rasullullah, sebagai berikut:
 1. Ada orang yang sengaja tidak mahu mendengarkan seruan Rasullullah secara terang-terangan dan menyambutnya dengan permusuhan sejak semula kerana mereka merasa bahawa seruannya itu akan menghancurkan keyakinannya.
 2. Ada orang yang mendengarkan seruan Rasullullah tetapi tidak berniat untuk memahami dan memikirkan apa yang diserukan, seperti orang-orang munafik.
 3. Ada yang mendengarkan seruan Rasullullah dengan maksud mencari kesempatan untuk membantah dan menolaknya.
 4. Ada orang yang mendengarkan dengan maksud ingin memahami dan memikirkan seruan Rasullullah.  Namun , adakalanya ajaran Islam itu dijadikan bahan pembicaraan dan sasaran kritikan.
Semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah.

NASIHAT LUQMANUL HAKIM

NASIHAT LUQMANUL HAKIM

by Nurani Hani on Thursday, October 14, 2010 at 5:26am
           Satu-satunya manusia yang bukan nabi, bukan pula Rasul, tetapi kisah hidupnya diabadikan dalam Al-Quran adalah Lukman Al-Hakim.   Mengapa?  Kerana hidupnya penuh hikmah.  Suatu hari, ia menasihati anaknya tentang hidup "anakku, jika makanan telah memenuhi perutmu, akan matilah fikiran dan kebijaksanaanmu.  Semua amggota badan mu akan malas untuk melakukan ibadah dan hilang pulalah ketulusan dan kebersihan hati.  Padahal hanya dengan hati yang bersih manusia dapat menikmati lazatnya berzikir. "
       "Anakku, kalau sejak kecil engkau rajin belajar dan menuntut ilmu, dewasa kelak engkau akan memetik buahnya dan menikmatinya. "
" Anakku, ikutlah engkau pada orang-orang yang sedang mengusung jenazah, jangan kau ikut orang-orang yang pergi kepesta pernikahan.  Kerana jenazah akan mengingatkan engkau pada kehidupan yang akan datang, sedang pesta pernikahan akan membangkitkan nafsu dirimu. "

" Anakku, aku sudah pernah memikul batu-batu besar, aku juga mengangkat besi-besi berat; namun tidak pernah kurasakan sesuatu yang lebih berat daripada tangan yang buruk perangainya."

  "Anakku, aku sudah merasakan semua benda yang pahit, tapi tidak pernah kurasakan yang laebih pahit daripada kemiskinan dan kehinaan."  " 

   "Anakku, aku sudah mengalmi penderitaan dan bermacam kesusahan.  Namun aku belum pernah merasakan penderitaan yang lebih susah daripada menanggung hutang."

"Anakku, sepanjang hidupku aku berpegang pada delapan wasiat para nabi.  Kalimat adalah:
 1. Jika kau beribadah kepada Allah, jagalah fikiranmu baik-baik
 2. Jika kau berada dirumah orang lain jagalah pandangan mu
 3. Jika kau berada di tengah-tengah majlis, jagalah lidahmu
 4. Jika kau hadir dalam jamuan makan, jagalah perangaimu
 5. Ingatlah  Allah selalu
 6. Ingatlah maut akan menjemputmu
 7. Lupakan budi baik yang kau kerjakan kepada orang lain
 8. Lupakan semua kesalahan orang lain terhadapmu."

Renung-renungkanlah nasihat ini.  Semuga kita mendapat manfaat bersama.

JANJI SEORANG MUSLIM

JANJI SEORANG MUSLIM

by Nurani Hani on Tuesday, October 12, 2010 at 9:44am
     Islam mengajarkan bahawa kepada siapa pun janji itu diberikan, selama tidak janji bermaksiat maka harus ditepati.  Bahkan siapa yang tidak menepati  janji dikhawatirkan akan masuk golongan orang munafik.
     Rasullullah s.a.w bersabda, " Ada empat sifat yang jika melekat pada seseorang maka orang itu benar-benar munafik.  Jika ada satu sifat yang melekat (dari yang empat itu) maka dalam dirinya ada karakter munafik, sampai ia meninggalkan sifat itu semua.  EMPAT SIFAT ITU ADALAH :    1.  Jika di percaya  berkhianat
                  2. Jika berbicara dusta
                  3. Jika berjanji mengingkari
                  4. Jika berdebat berkata keji                                       (HR Bukhari Muslim)

" Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga  ; jika berbicara dusta, jika berjanji tidak menepati dan jika dipercaya berkhianat"
                                                                                                 (HR Bukhari Muslim)

     Adapun janji seorang muslim kepada Allah s.w.t dalam bahasa fekahnya lazim disebut 'nazar'.  Secara bahasa, nazar adalah berjanji  melakukan kebaikan atau keburukan,  sedangkan dalam istilah syariat,  nazar adalah janji yang diwajibkan oleh orang mukallaf kepada dirinya sendiri untuk Allah, dengan mengatakan sesuatu yang dalam asal syariat tidak diwajibkan.
     Maka janji kepada Allah s.w.t  harus ditepati kerana didalam Al-Quran Allah telah memerintahkan untuk menepati nazar.  Firman Allah
" Dan hendaklah mereka menepati nazar-nazar mereka"  (Al-Haj : 29)
 " Apa saja yang kamu nafkahkan dan apa saja yang kamu nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya"  (Al-Baqarah:270)

    Di antara sifat hamba Allah yang baik adalah seperti yang dipuji oleh Allah dalam firman-Nya, " Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana".  (Al-Insan :7)
    Dalam  hadis yang diriwayatka oleh Imam Bukhari, Rasullullah s.a.w bersabda,  "Siapa yang bernazar (berjanj) akan melakukan amal taat kepada Allah maka taatilah dan siapa yang bernazar akan berbuat maksiat kepada Allah maka jangan bermaksiat kepada-Nya."
   
   Jelaslah bahawa semua janji manusia kepada Allah selama janji itu baik dan mampu ditunaikan wajib ditunaikan.  Jika janji itu bernilai maksiat, tidak wajib ditunaikan kerana tidak sah.  Begitu juga jika tidak mampu untuk menunaikannya, tidak harus ditunaikan.

BOHONG

BOHONG

by Nurani Hani on Monday, October 11, 2010 at 10:33am
      Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga.  Janganlah kamu sangka bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ianya adalah baik bagi kamu.  Setiap orang daripada mereka akan mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya.  Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam menyiarkan berita bohong itu baginya azab yang besar.
      Mengapa diwaktu kamu mendengar berita bohong itu, orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri?  Dan (mengapa tidak) berkata ; ini adalah berita bohong belaka?
      Mengapa mereka (yang menuduh ) itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?  Oleh kerana mereka tidak dapat mendatangkan saksi-saksi mereka, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang berusta.
      Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan akhirat. nescaya kamu telah ditimpa oleh azab yang besar.   Kerana perkataan kamu terhadap berita yang bohong itu.
      Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulut kamu apa yang kamu tidak ketahui sedikit jua, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan sahaja, Padahal ianya besar disisi Allah.
      Dan mengapa kamu tidak berkataketika mendengar berita bohong itu "sekali-kali tidak patut kita memperkatakan ini, Maha suci engkau (wahai tuhan kami) , ini adalah suatu dusta yang besar".
     Allah telah memperingatkan kamu agar janganlah kamu kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman.
      Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu.  Dan sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar(berita perbuatan keji yang amat keji yang sebenarnya bohong itu) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat.  Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.
       Dan sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan RahmatNya kearas kamu semua dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (sudah tentu kamu telah ditimpa azab yang besar).

(surah an-Nur   : 11-20)


Renung-renungkanlah wahai sahabat-sahabatku.

AKAN DATANG SUATU MASA

AKAN DATANG SUATU MASA

by Nurani Hani on Saturday, October 9, 2010 at 10:41am
     Ibnu Umar r.a menceritakan suatu ketika Rasullullah s.a.w mendatangi sejumlah sahabat dikalangan muhajirin , kemudian Rasullullah s.a.w bersabda, "wahai kaum Muhajirin, lima perkara kalau kamu telah diuji dengannya (jika perkara-perkara itu sudah dikerjakan, tidak ada lagi kebaikan bagi kamu.  Dan aku berlindung kepada Allah s.w.t . Semuga kamu tidak menemui zaman itu ".

     LIMA PERKARA

 1. Tidak nampak perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka terus-terang melakukannya,melainkan akan berjangkit wabak penyakit yang akan menular dan mereka ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat terdahulu.
 2. Dan tidak mereka mengurangkan timbangan (curang dalam perdagangan), kecuali mereka akan diuji dengan kemarau panjang, kesulitan mencari rezeki dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka.
 3. Dan tidak menahan mereka dari zakat harta benda, kecuali di tahan untuk mereka air hujan dari langit. Jikalau tiada binatang tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah s.w.t  .
 4. Dan tidak mereka menyalahi akan janji Allah dan rasul-Nya, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka , musuh yang akan merampas sebahagian dari apa yang ada ditangan mereka.
 5. Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan Allah akan menjadikan bencana di kalangan mereka sendiri.

Renungkanlah wahai sahabat-sahabatku !